header

Kontakt

Zuzana Kulacsová

Smajlík, s.r.o.
Komárovská 37
821 07 Bratislava

tel.č.: +421 903 77 22 77
e-mail: smajlik@smajliksro.sk

Súkromná škôlka Bratislava - Detské centrum Smajlík

Súkromná materská škola v Bratislave

V našom zariadení, materskej škôlke, dbáme o správny rozvoj estetického cítenia detí v tradičnom zmysle slova a preto im poskytujeme pravidelný kontakt s umením vo forme pravidelných divadelných predstavení, hudobných koncertov a kreatívnych dielní.
Do nášho programu okrem bežne organizovaných aktivít zaraďujeme návštevy rôznych podujatí, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD. Medzi naše mimoriadne aktivity patrí aj zaradenie ,,Nočnej škôlky" vždy v druhý piatok aktuálneho mesiaca. Táto činnosť sa realizuje po vzájomnej dohode s rodičmi, pre skupinu minimálne piatich deti.
Cieľom našej súkromnej škôlky je plnohodnotný a všestranný rozvoj dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a osobnostnú orientáciu. Podporujeme samostatnú prácu detí a individuálne odchýlky sa snažíme kompenzovať citlivým prístupom pedagógov a vhodnou motiváciou.
Súčasťou Detského centra Smajlík je priestranný dvor v tichej zástavbe rodinných domov, ktorý svojou vybavensťou ponúka deťom plnohodnotné využitie času, stráveného na čerstvom vzduchu. Samozrejmosťou sú i parkovacie miesta v priestoroch areálu.